Over den Dulk Advies

Adviseren gaat voor Bart vooral over het stellen van vragen. Vragen die betrekking hebben op logische ordeningen, patronen en de elementen waaruit deze ordeningen en patronen bestaan. Het gaat hierbij dan over elementen die te maken hebben met organiseren en informeren. Elementen hebben betrekking op actoren, begrippen, processen, producten, systemen, functionaliteiten, enzovoort. Gangbare term hiervoor is architectuur. De antwoorden op deze vragen helpen vervolgens bij het verder inrichten van organisaties en informatievoorzieningen.
Coaching architecten
Opstellen en beheren architecturen
Verbetertrajecten werken onder architectuur
Programma & project start architecturen
Keuze architectuur tooling
Om u te helpen in het inzichtelijk maken en houden van uw organisatie en informatievoorziening, helpt den Dulk Advies u op de volgende manieren:
Opstellen en beheren architectuur modellen
Architectuur modellen (opgeslagen in zogenaamde architectuur repository) is een goede basis voor het vastleggen van kennis over de huidige en de gewenste inrichting van uw organisatie en de bijbehorende informatie voorziening. Deze kennis kan gebruikt worden voor impact analyses bij voorgenomen veranderingen.
Project en programma start architectuur
Bij de uitvoering van een verandering in de organisatie en de bijbehorende informatievoorziening is het van belang om vanuit gedeelde kennis te werken. Zodoende helpt een start architectuur om de verandering integraal en in zijn context te zien.
Verbeteren werken onder architectuur
Er is ruime kennis en ervaring opgedaan in diverse omgevingen binnen met name overheid en onderwijs. De kennis en ervaring kan zeer goed worden toegepast om uw eigen architectuurmedewerkers te coachen en hun werkwijze te verbeteren.

Inspiratie

Blogs, artikelen en berichten
Bekijk inspiratie

Maak kennis

Wie gaat u helpen bij het in kaart brengen en houden van uw bedrijfs- en informatiearchitectuur?
Bart den Dulk
Bart den Dulk

Zelfstandig adviseur

Bedrijfs- en informatiearchitectuur

En wij reageren zo snel mogelijk!

Contact formulier

Hallo, gebruik het formulier hieronder om in contact te komen.

NameSocial media

Volg me op Twitter