RFP vs. Requirements

Aanbestedingen en zeker Europese aanbestedingen binnen de overheid genereren flinke pakken papier. Pakken papier die bij elke aanbesteding weer opnieuw als wiel worden uitgevonden. Wat echter opvalt is dat met name bij een aanbestedingstraject voor vernieuwing of nieuwbouw van informatiesystemen het daadwerkelijk achterhalen van (functionele) behoeftes pas bij de daadwerkelijke start van het project worden […]

Lees meer
Informatie is weten maar weten is meer dan informatie

Op dit moment ben ik bezig met het boek de Intensieve Menshouderij van Jaap Peters. Een van de statements in het boek sprak mij zeer aan. De schrijver maakt duidelijk dat met is weten niet hetzelfde is als meten = weten. Het gelijkteken suggereert namelijk een wederkerigheid namelijk dat weten gelijk staat aan meten. Echter, dit is volgens hem (en ik ben het daar zeker mee eens) een misvatting. Meten helpt zeker om te weten te komen wat de prestaties zijn van hetgeen gemeten wordt. Je kunt echter veel meer weten door te analyseren, te voelen, te benoemen, etc. Kwaliteit is typisch zoiets wat lastig is te meten maar vaak wel van doorslaggevende betekenis voor het uiteindelijke resultaat.

Lees meer