De vragen over ordeningen, patronen en de onderdelen hiervan, leveren antwoorden op en die gaan over de inhoud (de architectuur). Deze antwoorden kunnen daarnaast worden gebruikt bij het nemen van besluiten over de gewenste inrichting van organisaties en informatievoorzieningen (werken en beslissen met behulp van architectuur).

Het opstellen van een referentie-, enterprise-. domein-, of project start architectuur levert concrete antwoorden op vragen op. Tegelijkertijd vragen dergelijke antwoorden vaak ook nog de nodige uitleg over de betekenis van deze antwoorden. Bovendien wordt er steeds vaker agile gewerkt en is er sprake van een continue stroom van vragen en antwoorden waarin de architectuur steeds verder wordt doorontwikkeld.

Ook de wijze waarop de antwoorden wordt vastgelegd, vraagt de nodige kennis en expertise. Hierbij kan uiteraard ook sprake zijn van kennisoverdracht over de wijze waarop dit gebeurd.

Tegelijkertijd kan ook de werkwijze worden bekeken en waar nodig een verbeterplan worden opgesteld en uitgevoerd. Dit kan puur op basis van een analyse en een advies maar dat heeft niet de voorkeur. Op het moment dat advies wordt gecombineerd met realisatie, wordt daarmee ook een zekere verantwoordelijk genomen voor de realiteitszin van het advies.