Advies kan zowel over de inhoud gaan (de architectuur zelf) als over de structuur (werken onder architectuur).

Het opstellen van een referentie-, enterprise-. domein-, of project start architectuur levert een concreet product op. Tegelijkertijd vraagt een dergelijk produkt vaak ook nog de nodige communicatie voor het creƫren van draagvlak. Bovendien wordt er steeds vaker agile gewerkt en is er sprake van een continue proces waarin de architectuur steeds verder wordt doorontwikkeld.

Ook de wijze waarop de architectuur wordt vastgelegd, vraagt de nodige kennis en expertise. Hierbij kan uiteraard ook sprake zijn van kennisoverdracht over de wijze waarop dit gebeurd.

Tegelijkertijd kan ook de werkwijze voor bekeken en waar nodig een verbeterplan worden opgesteld en uitgevoerd. Dit kan puur op basis van een analyse en een advies maar dat heeft niet de voorkeur. Op het moment dat advies wordt gecombineerd met realisatie, wordt daarmee ook een zekere verantwoordelijk genomen voor de realiteitszin van het advies.