Digitale transformatie betekent vooral het loslaten van analoge concepten

Al geruime tijd worden we overspoeld met artikelen en consultants die de digitale transformatie prediken. Bij mijzelf merkte ik een steeds grotere weerstand tegen de gepredikte fundamentele verandering die dit met zich meebrengt. Inmiddels begin ik te begrijpen wat de feitelijke transformatie behelst. Die is niet het digitaliseren als zodanig.

Lees meer
RFP vs. Requirements

Aanbestedingen en zeker Europese aanbestedingen binnen de overheid genereren flinke pakken papier. Pakken papier die bij elke aanbesteding weer opnieuw als wiel worden uitgevonden. Wat echter opvalt is dat met name bij een aanbestedingstraject voor vernieuwing of nieuwbouw van informatiesystemen het daadwerkelijk achterhalen van (functionele) behoeftes pas bij de daadwerkelijke start van het project worden […]

Lees meer
Informatie is weten maar weten is meer dan informatie

Op dit moment ben ik bezig met het boek de Intensieve Menshouderij van Jaap Peters. Een van de statements in het boek sprak mij zeer aan. De schrijver maakt duidelijk dat met is weten niet hetzelfde is als meten = weten. Het gelijkteken suggereert namelijk een wederkerigheid namelijk dat weten gelijk staat aan meten. Echter, dit is volgens hem (en ik ben het daar zeker mee eens) een misvatting. Meten helpt zeker om te weten te komen wat de prestaties zijn van hetgeen gemeten wordt. Je kunt echter veel meer weten door te analyseren, te voelen, te benoemen, etc. Kwaliteit is typisch zoiets wat lastig is te meten maar vaak wel van doorslaggevende betekenis voor het uiteindelijke resultaat.

Lees meer
Maturity model voor modellen

Binnen de IT wereld is het al geruime tijd een in meerdere mate komen en in mindere mate gaan van modellen. Voor de service manager was het 10 jaar geleden nog relatief eenvoudig met alleen ITIL als ‘best practice’ model. Inmiddels moet de service manager het naast meerdere versies van ITIL ook nog doen met […]

Lees meer
Het oud-hollandsche vingertje

Columns komen voort uit een observatie van iets dat de schrijver ervan verwondert, verbaast en soms zelfs irriteert … en deze column is daar geen uitzondering op. Mijn irritatie betreft het fenomeen van de ‘do’s’ en ‘dont’s’. In dit geval loop ik wel een risico dat ik als reactie op het vingerwijzen ook ga vingerwijzen. […]

Lees meer
Clubliefde

Onlangs heb ik weer een symposium bezocht binnen mijn vakgebied. Zoals gebruikelijk waren de presentaties ingedeeld naar onderwerp of ‘streams’ zoals dat in het jargon van congressen en symposia heet. Dit keer besloot ik om consequent alle presentaties binnen een en dezelfde stream te volgen. Het leek mij vooral interessant om te zien wie van […]

Lees meer
Leermeesterschap

De afgelopen week is de aannemer bij mij thuis bezig geweest om de bovenverdieping te verbouwen. Gezinsuitbreiding zorgt voor een duidelijke behoefte aan een extra slaapkamer en dus moesten er muren verdwijnen en nieuwe muren geplaatst worden. Uiteraard stonden we voor de keuze om het zelf te doen of uit te besteden. We hebben uiteindelijk […]

Lees meer
Blik over de Schutting

13 december j.l. was het ASL-BiSL Jaarcongres. Met een achtergrond als ITIL Service Manager gaf mij dat de gelegenheid om eens een blik te werpen aan de andere kant van de spreekwoordelijke schutting. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen: een a-ha erlebnis!

Lees meer