Soms kan een gewenste verandering in een team of een groep alleen bewerkstelligd worden als er een impuls van buiten komt. Met behulp van voorbeeldgedrag, andere inzichten en werkwijzen door een tijdelijke externe medewerker of teamleider kan dit bewerkstelligd worden. Vaak neemt een externe medewerker ook veel ervaring mee vanuit andere organisaties en eerdere opdrachten. Deze ervaringen helpen bij het doorzien van (werk)patronen die eerder wel succesvol waren maar inmiddels minder succesvol zijn. Bovendien kan er op basis van ervaringen bekeken worden of andere patronen nu juist wel succesvol kunnen zijn.

Den Dulk Advies heeft zowel de ervaring als het vermogen om patronen te herkennen en hierover in gesprek te gaan. Hierbij wordt niet enkel geput uit methodieken (best practices en frameworks zoals TOGAF, BISL, ITIL, etc.) waarin vooral de structuur kant centraal staat maar wordt ook gebruik gemaakt van inzichten uit organisatie antropologie en organisatie filosofie. Hierbij staat de relatie en de interactie tussen mensen centraal.