Soms kan een gewenste verandering in een team of een groep alleen bewerkstelligd worden als er een impuls van buiten komt. Met behulp van voorbeeldgedrag, andere inzichten en werkwijzen door mijzelf kan dit bewerkstelligd worden. Hierbij neem ik nadrukkelijk ook ervaring mee in het stellen van vragen vanuit andere organisaties. Deze vragen en antwoorden helpen bij het doorzien van (werk)patronen die eerder wel succesvol waren maar inmiddels minder succesvol zijn. Soms lijken vragen en antwoorden niet herbruikbaar maar het tegendeel kan waar zijn. Patronen en ordeningen kunnen vaker dan gedacht universeel zijn.

Bart heeft zowel de ervaring als het vermogen om patronen te herkennen en hierover in gesprek te gaan. Hierbij wordt niet enkel geput uit methodieken (best practices en frameworks zoals TOGAF, BISL, ITIL, etc.) waarin vooral de structuur kant centraal staat maar wordt ook gebruik gemaakt van inzichten uit organisatie antropologie en organisatie filosofie. Hierbij staat de relatie en de interactie tussen mensen centraal.